Calendari campionats 2016

Data iniciData finalNom CampionatModalidat jocTipus CàlculTipus CampionatRecorregutIns OnlineObert /Tancat
03/01/1703/01/17DIMARTS DE SEMAR
FourballStablefordNormalEPPANOObert
07/01/1708/01/17CAMPIONAT DE REISFourballStablefordNormalNOObert
10/01/1710/01/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
13/01/1713/01/17DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
17/01/1717/01/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
19/01/1719/01/17LLIGA GATRONOMICA DE PITCH&PUTTFourballStablefordNormalNOObert
20/01/1720/01/17DIVENDRES A HCP1Greensome ChapmanStablefordNormalNOObert
21/01/1722/01/17TROFEU FESTA MAJOR DE S. VICENÇ DE MONTALTIndividualStablefordNormalNOObert
24/01/1724/01/17DIMARTS DE SEMAR Fourball
stablefordNormalNOTancat
27/01/1727/01/17DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
29/01/1729/01/17TROFEU DIUMENGE D'HIVERNIndividualStablefordNormalEPPANOObert
31/01/1731/01/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
02/02/1702/02/17LLIGA GASTRONOMICA DE PITCH&PUTTFourballStablefordNormalNOObert
03/02/1703/02/17DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
04/02/1705/02/17RANKING EPPA INDIVIDUALIndividualMedalplayNormalEppaNOObert
07/02/1707/02/17DIMARTS DE SEMAR
FourballStablefordNormalNOObert
10/02/1710/02/17DIVENDRES A HCP1Fourball
StablefordNormalNOObert
14/02/1714/02/17DIMARTS DE SEMARFourball
stablefordNormalNOObert
17/02/1717/02/17DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalEppaNOObert
19/02/1719/02/17INTERCLUBS FEMENIFourballStablefordNormalNOTancat
21/02/1721/02/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
24/02/1724/02/17DIVENDRES A HCP1Greensome ChapmanStablefordNormalNOObert
25/02/1726/02/1718 FORATS X 18 APROXIMACIONSFourballstablefordNormalNOObert
28/02/1728/02/17PENTAGONAL SENIORIndividualStablefordNormalNOObert
01/03/1701/03/17PENTAGONAL SENIORIndividualStablefordNormalNOObert
02/03/1702/03/17LLIGA GASTRONOMICAFourballStablefordNormalNOObert
03/03/1703/03/17DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
05/03/1705/03/17INTERCLUBS 3 ª DIVISIOIndividualMedalplayNormalNOTancat
07/03/1707/03/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEppaNOObert
10/03/1710/03/17DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
11/03/1712/03/17INTERCLUBS JUVENILIndividualMedalplayNormalNOTancat
14/03/1714/03/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
16/03/1716/03/17TORNEIG MAVENTFourballStablefordNormalNOObert
17/03/1717/03/17DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalEppaNOTancat
18/03/1719/03/17CIRCUIT SOTA PARIndividualStablefordNormalNOObert
21/03/1721/03/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
22/03/1722/03/17TARDES DE DIMECRESFourballStablefordNormalEPPANOObert
24/03/1724/03/17DIVENDRES A HCP1Greensome chapmanStablefordNormalNOObert
28/03/1728/03/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
29/03/1729/03/17TARDES DE DIMECRESGreensome ChapmanStablefordNormalNOObert
31/03/1731/03/17DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
02/04/1702/04/17DIUMENGE PARELLES GREENSOME CHAPMANFourballStablefordNormalNOObert
04/04/1704/04/17DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
05/04/1705/04/17TARDES DE DIMECRESIndividualStablefordNormalNOObert
06/04/1706/04/17LLIGA GASTRONOMICAFourballStablefordNormalNOObert
07/04/1707/04/17DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
08/04/1709/04/17TROFEU LES MINERESFourballStablefordNormalNOObert
11/04/1611/04/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
15/04/1615/04/16TORNEIG DELS DIVENDRESIndividualStablefordNormalNOObert
16/04/1616/04/16INTERCLUBS JUVENILIndividualMedalplayNormalNOTancat
03/05/1603/05/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
04/05/1604/05/16 TROFEU DELS DIMECRES A LA TARDAIndividualStablefordNormalNOObert
06/05/1606/05/16TORNEIG DELS DIVENDRES A HCP1
Greensome chapmanStablefordNormalNOObert
07/05/1608/05/16TROFEU SEGUIDORS BARÇA-ESPANYOLFourballStablefordNormalNOObert
10/05/1610/05/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
11/05/1611/05/16DIMECRES A LA TARDAFourballStablefordNormalNOObert
12/05/1612/05/16GASTRONOMICFourballStablefordNormalNOObert
13/05/1613/05/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
15/05/1615/05/16INTERCLUBS FEMENIFourball
MedalplayNormalNOTancat
17/05/1617/05/16DIMARTS DE SEMARFourball
StablefordNormalNOObert
18/05/1618/05/16DIMECRES A LA TARDAIndividualStablefordNormal1 FERRO 1 PUTTNOObert
20/05/1622/05/16II CAMPIONAT DE LES MINERES
FourballStablefordNormalNOObert
24/05/1624/05/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
25/05/1625/05/16DIMECRES A LA TARDAIndividualStablefordNormalEPPANOObert
26/05/1626/05/16TORNEIG MAVENTFourballStablefordNormalNOObert
27/05/1627/05/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
31/05/1631/05/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
01/06/1601/06/16INTERCAMPS CLASSIC SEMAR DIV 1FourballStablefordNormalNOTancat
01/06/1601/06/16DIMECRES TARDAIndividual StablefordNormalNOObert
03/06/1603/06/16DIVENDRES A HCP1Individual
StablefordNormalEPPANOObert
07/06/1607/06/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
08/06/1608/06/16DIMECRES TARDAFourballStablefordNormalNOObert
09/06/1609/06/16GASTRONOMICFourballStablefordNormalNOObert
10/06/1610/06/16DIVENDRES A HCP1Greensome chapmanStablefordNormalNOObert
10/06/1612/06/16V TORNEIG
ELS TROBADORS
FourballStablefordNormalNOObert
14/06/1614/06/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
15/06/1615/06/16INTERCAMPS MATCH PLAY SEMARFourballStablefordNormalNOTancat
15/06/1615/06/16DIMECRES TARDAIndividualStablefordNormalNOObert
17/06/1617/06/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
18/06/1618/06/16TORNEO JUEGO CORTOIndividualStablefordNormalNOTancat
21/06/1621/06/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
22/06/1622/06/16DIMECRES TARDAFourballStablefordNormalEPPANOObert
24/06/1624/06/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
25/06/1626/06/16CAMPIONAT DE P&P GOLF PARTYFourballStablefordNormalNOObert
28/06/1628/06/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
29/06/1629/06/16DIMECRES TARDAIndividualStablefordNormalNOObert
01/07/1603/07/16TROFEU ANIVERSARI FEM 20 ANYS A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
05/07/1605/07/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
06/07/1606/07/16DIMECRES TARDAFourballStablefordNormalNOObert
07/07/1607/07/16GASTRONOMICFourballStablefordNormalNOObert
08/07/1608/07/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalEPPANOObert
09/07/1610/07/16COPA CATALUNYAIndividualMedalplayNormalNOTancat
12/07/1612/07/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
13/07/1613/07/16DIMECRES TARDAIndividualStablefordNormal1 FERRO 1 PUTTNOObert
15/07/1615/07/16DIVENDRES A HCP1Greensome chapmanStablefordNormalNOObert
16/07/1617/07/16XVIII TROFEU FESTA MAJOR DE LA MINERVAIndividualStablefordNormalNOObert
19/07/1619/07/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
20/07/1620/07/16DIMECRES TARDAiNDIVIDUALStablefordNormalNOObert
22/07/1622/07/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
23/07/1623/07/16TORNEIG DE TARDA I SOPAR AMICS DE HCP1FourballStablefordNormalNOObert
26/07/1626/07/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
27/07/1627/07/16DIMECRES TARDAIndividual StablefordNormalNOObert
29/07/1
6
29/07/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
30/07/1631/07/16I TROFEU DE P&P IMPERIA Foie GrasFourballStablefordNormalNOObert
02/08/1602/08/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
03/08/1603/08/16DIMECRES TARDAFourballStablefordNormalNOObert
04/08/1604/08/16GASTRONOMICFourballStablefordNormalNOObert
05/08/1605/08/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalEPPANOObert
09/08/1609/08/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
10/08/1610/08/16DIMECRES TARDAIndividualStablefordNormal1 FERRO 1 PUTTNOObert
12/08/1612/08/16DIVENDRES A HCP1Greensome
Chapman
StablefordNormalNOObert
13/08/1614/08/16 II CAMPIONAT DE P&P TITLEIST & FOOTJOY
FourballStablefordNormalNOObert
16/08/1616/08/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
17/08/1617/08/16DIMECRES TARDAFourballStablefordNormalEPPANOObert
19/08/1619/08/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
20/08/1620/08/16CAMPIONAT DE P&P NOCTURN AMB SOPARFourballStablefordNormalNOObert
23/08/1623/08/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
24/08/1624/08/16DIMECRES TARDAIndividualStablefordNormalNOObert
26/08/1626/08/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
27/08/1628/08/16II TROFEU DE P&P CROSSIndividualStablefordNormalNOObert
30/08/1630/08/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
31/08/1631/08/16DIMECRES TARDAFourballStablefordNormalNOObert
01/09/1601/09/16GASTRONOMICFourballStablefordNormalNOObert
02/09/1602/09/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
03/09/1604/09/16COPA CANADA XERINOLAFourballStablefordNormalNOObert
20/09/1620/09/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
23/09/1623/09/16DIVENDRES A HCP1Geensome chapmanStablefordNormalNOObert
24/09/1625/09/16CAMPIONAT DE PARELLES PARES I FILLSFourball
StablefordNormalNOObert
27/09/1627/09/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
28/09/1628/09/16INTERCAMPS MATCH PLAY SEMAR DIV 4FourballStablefordNormalNOTancat
30/09/1630/09/16DIVENDRESIndividualStablefordNormalNOObert
04/10/1604/10/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
05/10/1605/10/16INTERCAMPS CLASSIC SEMAR SEMAR DIV 5FourballStablefordNormalNOTancat
06/10/1606/10/16GASTRONOMICFourballStablefordNormalNOObert
07/10/1607/10/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
08/10/1609/10/16I TROFEU HCP1 TEAMFourballStablefordNormalNOObert
11/10/1611/10/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
12/10/1612/10/16CAMPIONAT FESTIU DE PARELLESFourballStablefordNormalNOObert
14/10/1614/10/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalEPPANOObert
18/10/1618/10/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
19/10/1619/10/16INTERCAMPS MATCH PLAY SEMAR DIV 2FourballStablefordNormalNOTancat
21/10/1621/10/16DIVENDRES A HCP1Greensome chapmanStablefordNormalNOObert
22/10/1623/10/16VI TROFEU DE P&P LLUITA CONTRA EL CANCERIndividualStablefordNormalNOObert
25/10/1625/10/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
28/10/1628/10/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
01/11/1601/11/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
03/11/1603/11/16LLIGA GASTRONOMICAFourballStablefordNormalNOObert
04/11/1604/11/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOTancat
05/11/1606/11/16CAMPIONAT SENIOR DEL MARESMEFourballStablefordNormalNOObert
08/11/1608/11/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
09/11/1609/11/16INTERCAMPS CLASSIC SEMARFourballStablefordNormalNOObert
11/11/1611/11/16DIVENDRES A HCP1IndividuallStablefordNormalNOObert
15/11/1615/11/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
17/11/1617/11/16TORNEIG MAVENTFourballStablefordNormalNOObert
18/11/1618/11/16DIVENDRES A HCP1Greensome ChapmanStablefordNormalNOObert
19/11/1620/11/16TROFEU SOLIDARITAT PER PARAGUAIIndividualStablefordNormalNOObert
22/11/1622/11/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
23/11/1623/11/16INTERCAMPS MATCH PLAY SEMARFourballStablefordNormal NOObert
25/11/1625/11/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
29/11/1629/11/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
01/12/1601/12/16LLIGA GASTRONOMICAFourballStablefordNormalNOObert
02/12/1602/12/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert
04/12/1604/12/16MARATO DE TV3IndividualStablefordNormalNOObert
06/12/1606/12/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalEPPANOObert
08/12/1608/12/16TROFEU DE LA PURISSIMAIndividualStablefordNormalNOObert
09/12/1609/12/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
13/12/1613/12/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
14/12/1614/12/16INTERCAMPS CLASSIC SEMARFourballStablefordNormalNOTancat
16/12/1616/12/16DIVENDRES A HCP1Greensome ChapmanStablefordNormalNOObert
17/12/1618/12/16TROFEU NADAL XOXOLATES TORRASIndividualStablefordNormalNOObert
20/12/1620/12/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
23/12/1623/12/16DIVENDRES A HCP1IndividualStablefordNormalNOObert
27/12/1627/12/16DIMARTS DE SEMARFourballStablefordNormalNOObert
28/12/1628/12/16INTERCAMPS MATCH PLAY SEMARFourballStablefordNormalNOObert
30/12/1630/12/16DIVENDRES A HCP1FourballStablefordNormalNOObert