Info HCP1

Normes del Camp

L’escola de golf HCP1 no té socis, solament abonats, per tant q ualsevol jugador de golf que compleixi les normes establertes es lliure de venir a les nostres instal·lacions, tot i això, la direcció es reserva el dret d’admissió.

No es permet l’entrada de gossos, ni d’altres animals que puguin danyar l’estat de les nostres instal·lacions.

CAL ANAR VESTIT i CALÇAT CORRECTAMENT:
No es pot accedir a les nostres instal·lacions amb xandall, ni banyador.
Els homes no podran jugar amb samarreta sense mànigues.
No es permet sortir al camp amb sabates de claus, ni sandàlies, ni sabates de carrer.
normesdelcamp-foto1
normesdelcamp-foto2

 

PER JUGAR ELS 18 FORATS:

El green-fee de camp dóna dret a poder tirar unes boles en el tee de pràctiques, ja sigui abans o després de la sortida al camp.

Aquesta escola dóna hora de sortida al camp cada 10 minuts a un màxim de quatre persones, qualsevol grup que no respecti aquest nombre màxim de persones podrà ser expulsat del camp.

Cada jugador ha de respectar l’hora de sortida, així com les normes d’etiqueta que es requereixen en un camp de golf.

Es prega respectar el joc dels altres jugadors i cedir el pas, en cas d’estar alentint el joc als jugadors que van darrere. El pas es cedeix, no es demana.

Els jugadors que busquin una bola, perdent la seva posició inic ial, i perdent un forat i envers el grup davanter han de donar pas al gru p que els segueixi.

No es permet l’accés al camp a cap persona que no sigui jugadora.

Es prega passar el rasclet pels búnquers, refer la gespa col·lo cant les gleves (chuletas) i tapar els piques en el green.

Les boles de pràctiques són d’ús exclusiu per al camp de pràctiques. Emprarles per jugar en el recorregut, és motiu d’expulsió del camp.

No es permet cridar ni parlar amb un to de veu que pugui molestar els altres jugadors, incloent els d’altres forats.

Es prega deixar el carret fora del green, i deixar-lo sempre a la zona de sortida cap al següent forat.

No jugui la bola fins que els jugadors que el precedeixen estiguin fora del seu abast, alerti en veu alta: BOLAAA! si creu que pot tocar algú.

Respecti la natura i les instal·lacions, de nosaltres depèn la seva conservació en el futur.

L’aigua dels llacs és aigua reciclada provinent de la depuradora. No és aigua potable, eviti el contacte.

No entri en els llacs, està prohibit i és molt perillós. Especialment per ser aigua reciclada.

Avisi la direcció del camp en cas que observi alguna anomal· li a perquè pugui ser reparada, deixi el camp com li agradaria trobar-lo.

L’ incompliment d’alguna d’aquestes normes és motiu d’expulsió de les nostres instal·lacions.

La targeta de joc té escrites les Nomes locals i un extracte de les més importants aquí relacionades.

 
CAMP DE PRÀCTIQUES:

El Green-Fee de pràctiques, dona dret a utilitzar les instal·lacions del tee de pràctiques i del putting green. Aquest preu és per persona i no per lloc ocupat. Aquesta tarifa és vàlida per a tot el dia.

Les boles de pràctiques només es poden utilitzar en el tee de pràctiques. NO en el putting green i menys encara en el camp.

Es prega deixar el carret fora del putting green i jugar amb bola blanca o de color però mai amb la bola de pràctiques.

Si practica amb el seu professor segueixi les normes que ell li indiqui.

No envaeixi mai el terreny del camp de pràctiques per recuperar una bola.

No es permet cridar, ni parlar amb un to de veu que pugui molestar els altres clients que estiguin practicant.

No és permès que la bola arribi al camp dels 18 forats quan tiri amb el driver.