Info HCP1

Normes locals
Fora límits: Definits i delimitats per estaques blanques, tanca del camp i pintura blanca.

Obstruccions, així definides per la Regla 12: Definits i delimitats per estaques blanques, tanca del camp i pintura blanca.

Obstruccions, així definides per la Regla 12: Reixes de drenatg e i totes les estaques del camp, excepte les estaques blanques que delimiten els fora límits és possible alleujar-se sense penalitat.

Els camins son considerats com a part integrant del camp, la bola ha de ser jugada com està o declarada injugable amb un cop de penalització.

Terreny en reparació: Totes les zones marcades amb pintura blava (Regla 16)

Bola encastada en tot el recorregut es pot dropar sense penalitat d’acord amb la Regla 19.

normeslocals-foto1
normeslocals-foto2