L’escola

Els nostres cursos col·lectius inclouen:

Tots el cursos es dissenyen amb una estona de teòrica i unes ho res d’instrucció practica del swing, per al final sortir al camp.

Grups reduïts basats en el nivell d’habilitat i sessions de pràctica que cobreixen totes les àrees del joc, incloent: el swing complet, el aproach, el joc curt, el cops en problemes, per a arribar al vídeo anàlisis del swing i fer la sortida al camp.

En tots el cursos procurem ensenyar de manera parcial la majoria dels següents punts:

 
Instrucció del swing:

Swing complet:
Fustes
Ferros llargs i curts
Aproach
Vídeo anàlisis

Instrucció del joc curt:

Putting
Chipping
Pitching
Des de la sorra: Sand

 
Classes teòriques i especifiques:

Teoria: vol de la bola i dimensions del swing
Golf esport mental
Regles del joc
Normes de conducte i etiqueta