El camp

Forat 4

79 m – hcp: 10

Forat més llarg que els anteriors. Forat que sembla un “tub” amb un búnquer a l’esquerra de green mentre a la dreta hi ha un rough.

El green és fàcil sense massa caiguda. Jugar curtet i centrat.